torsdag 24 november 2011

"Andersson och Petterson och Lundström och jag"

Kära regeringen.
Skulle ni kunna göra så att mina och min mans skattepengar går till alla fina söta gamlingar i Sverige men inte familjernas Andersson, Pettersson, Lundström och Lasse Karlssons i Västerås mormor och inte heller till dem om de blir sjuka. Vi verkar inte kunna komma överens. Och det vore ju synd om vi drog till Ukraina och Sverige förlorade 30' i skatt varje månad. Då måste ni kanske säga upp någon handläggare på migrationsverket till och med.
onsdag 16 november 2011

MR dagarna - Från ord till handling?

Idag var jag i kulturhuset på MRdagarnas seminarium som hette "Vem skyddar människovärdet?"
Deltagande var Mikael Ribbenvik, rättschef migrationsverket, Henry Ascher, docent i barnmedicin och Elisabeth Gerle, professor i etik vid Uppsala universitet.
Jag var väldigt spänd på temat: vad händer när man bit för bit plockar bort lagtexter som syftar till att skydda människovärdet? Vad är inte förhandlingsbart?

När Henry Ascher fick ordet för första gången kom det första intressanta uttalnadet (Moderator hade så lite koll att hon t.o.m trodde att det var opinionen som fick inhibition i Ganna-Chyzhevska-ärendet och Ribbenvik inledde med sin vanliga vi-bara-implementerar-lagen tal). Henry berättade att det var en lagtext som togs bort 2006 som avpolitiserade migrationsbeslut. Fram till 2006 var det alltså möjligt att pröva migrationsbeslut vidare i regeringen, jag vill gärna ha tips på vilken lagtext är det som togs bort.

Hur löser man då problemet att politikerna inte alltid kan se konsekvenser av sina beslut med ändring av lagtexter utan det är migrationsverket som kan se att det är galet?

Jo, Ribbenvik har tydligen en instrument att välja skriva till politikerna när han tycker att lagen inte är rimlig. Och han har använt sig av denna instrument vid ett tillfälle, berättade Henry Ascher och Ribbenvik berättade lite om det, han med.

Det är alltså så att förutom det vanliga tolkningsutrymme som migrationsverkets tjänstemän hade när de bedömde bl.a. min mormors ärende, hade de den möjligheten. Jag undrar varför nämndes inte DET i media när migrationsverket pratade om hur jobbigt det är för migrationsverkets egna anställda att vara med om att ta liknande beslut i bl.a SVT debatt?

Sen så funderar jag på att denna avpolitisering av beslut som skedde är också ganska misslyckad, då alla ärenden som stoppas i europadomstolen måste ju regeringen yttra sig om.
Och just nu har europadomstolen 600 ärenden där Sverige har brutit mot mänskliga rättigheter i samband med utvisningar av totalt 900 på alla europeiska länder tillsammans. I mina ögon är det en logisk slutsats att lagändringen är misslyckad men man har inget möjlighet att ställa frågor från publiken, annars skulle jag vilja fråga om de inte ser det på samma sätt.

Jag hade velat fråga och kommentera mer. Ribbenvik har bland annat sagt att i de hundratals mail han fått angående Ganna är "oftast andra stycket: "...och så låter ni somalier och annan skräp stanna"." Att uttrycka sig så är att hetsa människogrupper mot varandra. På mormors sida "saveganna" på facebook finns 20000 människor som inte är främlingsfientliga - men det får jag aldrig berätta. Ribbenviks kommentar får bara några skratt från publiken och inget mothugg.

Det diskuteras väldigt mycket under seminariet att man borde ha civilkurage och inte blint följa reglerna - det största lärdomen från Nurnbergrättegången är att det aldrig är OK att ursäkta sig med att "bara följa order".

När jag inser att Ribbenviks kommentarer (han har också sagt att alla partier idag tycker att lagen fungerar bra som den är) (Obs! Missförstånd - se kommentar nedan) ber jag om att få ställa en enda fråga på slutet. (De nämnde ändå min mormor 3 gånger under debatten) Jag pratar med 3 volontärer, de säger att de MÅSTE FÖLJA REGLERNA om att inga frågor från publiken får tas.

Jag går också fram och ber moderatorn att göra ett undantag.  Jag säger att jag har svaret på seminariets ursprungsfråga "Vem skyddar människovärdet".

Det är nämligen Tobias Billström som är ansvarig för svaret som den svenska regeringen ska ge till europadomstolen den 14 december angående min mormor - och iom denna avpolitisering av migrationsbeslut är det han som är sista instansen vid mänskliga rättigheters brott som upptäcks av europadomstolen. Jag vill såklart också tillägga att han inte är så bra skydd för människovärdet.

Jag ber henne om civilkurage - att låta mig ställa bara en fråga -  hon säger att hon får inte göra det. Hoppas hon är nöjd med debatten som följde regler.