söndag 15 januari 2012

Har Dn blivit en skvallerblaska?

I gårdagens Dn stockholm "Skriv i DN" Som Birgitta Sundling är redaktör för, skriver en Paul Nilsson om att det genomförs dålig ålderskontroll på unga asylsökanden i Sverige.
Han frågar både i ingressen och i slutsatsen om Billström tnker göra något åt missbruket.
Han skriver i slutsatsen att ålderskontrollen är lika med 0.
Vissa av Paul Nilssons uttalanden är svåra att motbevisa, enkla att ifrågasätta, men svåra att bevisa.
Men den sistnämnda uttalandet är av den natur att om en kontroll varit genomförd så är det han skriver falsk.
Och det skulle Chefen för insändarredaktionen och Redaktörer Birgitta Sundling kunnat göra.

Låt mig då berätta om person N.N som flytt från sitt hemland. Kan vi vara mänskliga och tänka att anledningen till hans flykt är densamma som för oss, dig och mig. Man flyr inte om man inte har anledning. Det är en utgångspunkt jag alltid skulle vilja ha när jag träffar människor. En annan utgångspunkt jag har är att världen inte tillhör några regeringar. Speciellt inte Billström.

När N.N kom till sverige som 17åring och sökte asyl det första som hände är att MV tog ifrån honom hans pass och födelsesertifikat och förklarade att de anser de vara falska. MV vill inte kontakta hans lands myndigheter för att bevisa det de säger. De anser att de är falska, punkt.
Det andra som hände är att han har blivit skickat på ett kontrol där man tittade på hans tänder. Kontrollen kontaterade att N.N måste vara 18 år utifrån hur han tänder ser ut.

Vilken känsla får jag när jag hör denna historia. ja, samma som när jag är på MV med min mormor. En kafkafilm. Det sitter en person mitt emot mig, säger att han vet att hon kommer att dö inom 3 dagar om hon skickas ensam till hemlandet (han har bott i Ukraina). Men eftersom MV har gjort bedömning som är en annan så måste hon åka. När jag ställer mina frågor ang. hur det hela ska gå till, säger han att han tolkar som att jag vill inte samarbeta och ärendet skall lämnas till polisen,

Man blir alltså ifrågasatt. Men det är alltid MVs bedömning som är den by default rätta. Och jag känne rinte N.N men att ständigt befinna sig i en situation då man blir misstrodd - det leder till apati. Det finns medicinsk forskning som visar det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar